Blog Image

Aulum før og nu

Om Aulum

Aulum eller Avlum er en stationsby i Vestjylland med 3.139 indbyggere (2015) beliggende i Aulum Sogn mellem byerne Herning og Holstebro. Tidligere hovedby i Aulum-Haderup Kommune, men indgår nu i Herning Kommune som hører til Region Midtjylland.
Byens profil præges af vartegnet Aulum Mølle, en hollandsk vindmølle fra 1908, som blev renoveret 2000-08 og nu benyttes til sociale og kulturelle formål, herunder kunstudstillinger.

Om Aulum før og nu
Dette er ikke nogen decideret hjemmeside, men er udtræk over kulturelle steder og personligheder med rod ved lokalsamfundet.


Alhedens opdyrker

Diverse Posted on Fri, November 04, 2016 16:49:21

Af Alhedens opdyrker på egne i Aulum, Hodsager og Haderup, er flere hædret ved mindestene i Kongenshus Mindepark.
Alle mindestene ved Kongenshus
herved viste ved foto nr.: 265-281-285-304-252
Kongenshus mindepark hervedKunsten i Aulum

Diverse Posted on Sun, October 04, 2015 08:55:18

Gavlsmykning i Jyllandsgade af Jonna Sejg

Kunstværkerne i Aulum

Indenfor bykernen henstår en del kunstværker. Klik herMøllevalsen’s sang

Diverse Posted on Fri, October 02, 2015 16:53:55

Chr. Østergaard Jensen komponerede og tekstede Møllevalsen’s sang for kulturugen 1997Kan ses hervedGravers Christian Bendtsen

Diverse Posted on Fri, October 02, 2015 13:41:46

Små træk fra et langt liv
Klik billede
Gravers Christian Bendtsen fortæller om livet under nævnte afsnit igennem sin beretning

Om livet i brunkulslejerne.
Blev valgt som kontorbestyrer og kassere i Dansk Arbejdsmands Forbund.
Fik arbejde ved dambrug.
5 års sygdomsperiode.
Christian begynder en ny tilværelse.
Christians kulturelle interesse.

For ASRA har Chr. Ø. Jensen aflagt besøg hos den 90 årige Gravers Christian Bendtsen i sit hjem, Herningvej 38, i Barde.

Gravers Christian Pedersen bliver i dagligtale kaldt for Christian Bendtsen, men vil herved kun blive benævnt som Christian.

Ved kun lidt hushjælp til rengøring, som er halvanden time hvert fjortende dag, klarer Christian selv dagen og vejen med sin daglige adfærd. Passer selv sin store og nærmest parkanlagte have, men får dog lidt hjælp hertil for hækklipning mm.

Huset på Herningvej i Barde har Christian selv ladet opføre i 1943.

Foto/ref.: Chr. Østergaard Jensen.
12.05.05Arne Jensen

Diverse Posted on Fri, October 02, 2015 13:35:04

Arne Jensen
Et virksomt liv med seje mål mod arbejdsmiljø og arbejdsskader

Klik billede

Ved sådant blev det virksomme liv ved Arne Jensen

Tidligere medarbejder og sikkerhedsrepræsentant Arne Jensen ved Birn Jernstøberi i Holstebro, og bosat i Holstebro, er født 1926 i et lille husmandshjem nær Skave. På en levende måde, nedskriver han sit livsbiografi under temaet: Et virksomt liv med seje mål mod arbejdsmiljø og arbejdsskader.

Temabetegnelsen har Arne valgt ud fra den tid han har ofret sig for miljøforbedringer, for medarbejder på arbejdspladser ved industrielle virksomheder, som alle da talte om, uden at foretage sig noget.

Ligeledes har Arne som sikkerhedsrepræsentant på arbejdspladsen forelagt over 100 skadesanmeldelser for arbejdsskader forekommen på arbejdspladser, og igennem retslige sagsbehandlinger vundet dem alle til et beløb over 4,5 millioner kroner.

Kamp for retfærdigt arbejdsmiljø og sagsbehandling af arbejdsskader på virksomheder, er ikke nogen naturlig selvfølge, det er sager som medarbejderstab på virksomheder hele tiden skal værne om, da de ellers vil blive misligholdt og gå til grunde.

Forinden Arne Jensen blev ansat som medarbejder på Birn Jernstøberi, og her senere valgt som sikkerhedsrepræsentant, beretter han herved fra ungdomsårerne over et par tjenestepladser ved landbruget, hvorved han fik bijob som lastvognschauffør for kørsel af mergel og brunkul, ligesom han beretter for et par øvrige korttidsansættelser ved bl.a. bageri, og bødker for samling af smørdritler.

Et af Arnes betydningsfulde foretagende forekom under tiden for værnepligtig millitærtjeneste ved ”Den Britiske Rhinarme” i Tyskland 1948-49. Herom fortæller han ved en fyldestgørende beretning over alvoren ved det liv som herved da forekom. Deltagelse ved militære anliggende udenfor landets grænser, forbliver på nethinden for livstid, siger Arne Jensen.

Ved Arne Jensens beskrevne livsbiografi, for hovedsagelig arbejdsmiljø og arbejdsskader, fremkommer herved stof til eftertanke, som enhver medarbejder på virksomheder kan være Arne Jensen taknemmelig for, at han har ofret en stor del af sit liv på medindflydelse af ordnede miljøtilstande på arbejdspladser.

Ansættelsestiden på Birn Jernstøberi, blev for Arne Jensen til godt 40 år, og hermed hans sidste arbejdsplads på arbejdsmarkedet, hvorefter han nyder sit otium, først som efterlønner og senere som folkepensionist.

Arne Jensens livsbiografi er afskrevet efter Arnes originale manuskripter ved:

Chr. Østergaard Jensen, 2011Diverse input

Diverse Posted on Sat, September 26, 2015 16:30:21

Spørgsmål eller anden tilkendegivelse

Denne side er tiltænkt for spørgsmål eller anden tilkendegivelse vedr. siden Aulum før og nu.

Indlæg kan indsættes ved kommentar, nederst ved siden.

Indlæg fra anonyme forfatter vil blive fjernet.