Blog Image

Aulum før og nu

Om Aulum

Aulum eller Avlum er en stationsby i Vestjylland med 3.139 indbyggere (2015) beliggende i Aulum Sogn mellem byerne Herning og Holstebro. Tidligere hovedby i Aulum-Haderup Kommune, men indgår nu i Herning Kommune som hører til Region Midtjylland.
Byens profil præges af vartegnet Aulum Mølle, en hollandsk vindmølle fra 1908, som blev renoveret 2000-08 og nu benyttes til sociale og kulturelle formål, herunder kunstudstillinger.

Om Aulum før og nu
Dette er ikke nogen decideret hjemmeside, men er udtræk over kulturelle steder og personligheder med rod ved lokalsamfundet.


Aulum Tømmerhandel 1948

Lokal biografibeskrivelser Posted on Tue, October 13, 2015 13:50:10

Aulum Tømmerhandel 1948 ved Peder Christian Laugesen. Tømmerhandelen blev nedreven i 1970’erne.

Tømmerhandler Peder Christian Laugesen har gennem årerne
været en agtværdig personlighed med tillidsposter ved såvel det lokale bank som ved
sogneråd.

Data herfor kan ses herved.


Peder Christian Laugesen havde stærke følelser for
Danmarks genforening efter fortidens krige.
Herom har han været initiativtager for rejsning af genforeningsstenen
i 1949, ved indgang til Aulum Lystanlæg.
Genforeningssten herved

For ære og værdighed over P.C. Laugesen liv og virke datidens Aulum Tømmerhandel, er der ved tomten herved rejst denne
mindesten.
Klik sten og se dens historie.Aulum Handelsforening 1962-2012

Lokal biografibeskrivelser Posted on Tue, October 13, 2015 10:26:56

Prolog.
V.Kjær-Jensen

Omkring 1960 begyndte man i handelskredse i Aulum at diskutere
det betimelige i at oprette en handelsforening, og 3 personer,
manufakturhandler Hjelmager, Herreekviperingshandler Gunner Larsen og undertegnede møbelhandler
Kjær-Jensen, indkaldte til et orienterende møde på Overgårds Café. Dette møde
blev „saboteret“ af Aulum Borger og Håndværkerforening med isenkræmmer Brødbæk i spidsen,
som i stedet for foreslog at nedsætte et handelsudvalg under borgerforeningen.

Klik billede og se beretning gennem årerneAnders Kjær

Lokal biografibeskrivelser Posted on Tue, September 22, 2015 21:30:43

Ved det gamle Aulum – Haderup kommune, var Anders Kjær, boende i Feldborg, en kendt personlighed med aktiv prægning for demokratiske holdninger, af hvad som rørte sig i lokalsamfundet.

Efter en tids opfordring ved nærmeste familie med ønske for, at han nedskrev sine erindringer over livet gennem tiderne, har han nu efter en tids overvejelser taget dette ønske til efterretning, som nu er offentligt tilgængelig.

Det kan bemærkes, at Anders Kjær er barnebarn af Hanne og Anders Kjær som er begravet i det åbne gravsted på Vind kirkegård, som er bleven en kendt turistattraktion.

Anders Kjærs livsberetning kan ses herved, samt ved klik på billede.Hans Andersen

Lokal biografibeskrivelser Posted on Tue, September 22, 2015 21:21:31


Livet i dagligdagen

For medvirken til at præge dagligdagens bybillede i Aulum, har den nu snart 80 årige Hans Andersen været medvirkende igennem mange år. Dette kan være på cykel, til fods eller i et af byens supermarkeder, samt ved festlige lejligheder, samt ved flere af de mange aktivitetsudførelser for seniorer, som her forekommer.

Hans er ikke manden som blot fordriver tiden med tommeltotrulning. Han er en mand som med sit lune og gode humør er medvirkende til at sprede livsglæde iblandt det folkefærd han befinder sig iblandt.

Da Hans, med familie, har været bosiddende i Aulum siden 1953, er han herfor et godt kendt person af byens borgere, ligesom han herved med interesse har fulgt den store byudvikling som her igennem årerne siden da, er forekommen.

Hans var i en del år byens mælkemand, med udkørsel af mælk fra Ljørring Mejeri, og købte senere selv ismejeri og mælkeudsalg i Danmarksgade 45, i Aulum.Gustav Jakobsen

Lokal biografibeskrivelser Posted on Tue, September 22, 2015 16:57:22

Historiske fakta – fra det virkelige liv

Imellem årerne 1980 – 85 blev husmand Gustav Jakobsen, efter nogle forud givne overskriftspunkter opfordret til herunder at beskrive nogle ”Historiske glimt.”

De historiske glimt, er herved optegnelse af fortidens levevilkår inden for husmandsbrug. Dels fra egen liv herved, samt over livet ved husmandsbrug i det hele taget.

Originalbeskrivelse renskreven og layoutet 2006 ved: Chr. Østergaard Jensen

I Tvis sogn er der kun Prins Buris og Bette Sine som har fået opkaldt vejnavne efter sig. Se også artiklen: “Gemt – men ikke glemt”