Aulum Tømmerhandel 1948 ved Peder Christian Laugesen. Tømmerhandelen blev nedreven i 1970’erne.

Tømmerhandler Peder Christian Laugesen har gennem årerne
været en agtværdig personlighed med tillidsposter ved såvel det lokale bank som ved
sogneråd.

Data herfor kan ses herved.


Peder Christian Laugesen havde stærke følelser for
Danmarks genforening efter fortidens krige.
Herom har han været initiativtager for rejsning af genforeningsstenen
i 1949, ved indgang til Aulum Lystanlæg.
Genforeningssten herved

For ære og værdighed over P.C. Laugesen liv og virke datidens Aulum Tømmerhandel, er der ved tomten herved rejst denne
mindesten.
Klik sten og se dens historie.