Prolog.
V.Kjær-Jensen

Omkring 1960 begyndte man i handelskredse i Aulum at diskutere
det betimelige i at oprette en handelsforening, og 3 personer,
manufakturhandler Hjelmager, Herreekviperingshandler Gunner Larsen og undertegnede møbelhandler
Kjær-Jensen, indkaldte til et orienterende møde på Overgårds Café. Dette møde
blev „saboteret“ af Aulum Borger og Håndværkerforening med isenkræmmer Brødbæk i spidsen,
som i stedet for foreslog at nedsætte et handelsudvalg under borgerforeningen.

Klik billede og se beretning gennem årerne