Blog Image

Aulum før og nu

Om Aulum

Aulum eller Avlum er en stationsby i Vestjylland med 3.139 indbyggere (2015) beliggende i Aulum Sogn mellem byerne Herning og Holstebro. Tidligere hovedby i Aulum-Haderup Kommune, men indgår nu i Herning Kommune som hører til Region Midtjylland.
Byens profil præges af vartegnet Aulum Mølle, en hollandsk vindmølle fra 1908, som blev renoveret 2000-08 og nu benyttes til sociale og kulturelle formål, herunder kunstudstillinger.

Om Aulum før og nu
Dette er ikke nogen decideret hjemmeside, men er udtræk over kulturelle steder og personligheder med rod ved lokalsamfundet.


Aulum Tømmerhandel 1948

Lokal biografibeskrivelser Posted on Tue, October 13, 2015 13:50:10

Aulum Tømmerhandel 1948 ved Peder Christian Laugesen. Tømmerhandelen blev nedreven i 1970’erne.

Tømmerhandler Peder Christian Laugesen har gennem årerne
været en agtværdig personlighed med tillidsposter ved såvel det lokale bank som ved
sogneråd.

Data herfor kan ses herved.


Peder Christian Laugesen havde stærke følelser for
Danmarks genforening efter fortidens krige.
Herom har han været initiativtager for rejsning af genforeningsstenen
i 1949, ved indgang til Aulum Lystanlæg.
Genforeningssten herved

For ære og værdighed over P.C. Laugesen liv og virke datidens Aulum Tømmerhandel, er der ved tomten herved rejst denne
mindesten.
Klik sten og se dens historie.Aulum Handelsforening 1962-2012

Lokal biografibeskrivelser Posted on Tue, October 13, 2015 10:26:56

Prolog.
V.Kjær-Jensen

Omkring 1960 begyndte man i handelskredse i Aulum at diskutere
det betimelige i at oprette en handelsforening, og 3 personer,
manufakturhandler Hjelmager, Herreekviperingshandler Gunner Larsen og undertegnede møbelhandler
Kjær-Jensen, indkaldte til et orienterende møde på Overgårds Café. Dette møde
blev „saboteret“ af Aulum Borger og Håndværkerforening med isenkræmmer Brødbæk i spidsen,
som i stedet for foreslog at nedsætte et handelsudvalg under borgerforeningen.

Klik billede og se beretning gennem årerne